ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 στις 6:00 μμ προσκαλείσθε να παρακολουθήσετε τη διάλεξη του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πάνο Ντακούλα, που  θα δώσει για τα μέλη και τους φίλους της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής (ΕΕΕΕΓΜ) με θέμα:

 

«Θερμικός λυγισμός υπόγειων χαλύβδινων αγωγών φυσικού αερίου: αλληλεπίδραση εδάφους – αγωγού»

 

Η διάλεξη θα μεταδοθεί ζωντανά με ελεύθερη πρόσβαση στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTlkMjM3ZTUtNmJkOC00ZGE0LWFmYWItZTZlODc4MDdlOWQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%226b883abd-a37c-43ff-a400-ec4c76e9ba8c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 

Με τη διάλεξη αυτή ολοκληρώνονται οι θερινές διαδικτυακές διαλέξεις της ΕΕΕΕΓΜ. Συνεχή ενημέρωση για το υπόλοιπο πρόγραμμα της εταιρείας θα βρείτε στο linkedin:  https://www.linkedin.com/in/hssmge-greece-5294a013b/

 

Τη διάλεξη συντονίζουν οι:

 

Δρ Μ. Μπαρδάνης, ΕΔΑΦΟΣ ΑΕ, Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστήμιο Νεάπολις, Πρόεδρος ΕΕΕΕΓΜ

Δρ Γ. Μπελόκας, Επικ. Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΔΑ, Γενικός Γραμματέας ΕΕΕΕΓΜ