ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021, Παγκόσμια Ημέρα Αστεροειδών, προσκαλείσθε να παρακολουθήσετε τη διάλεξη του Δρ Ιωάννη Μπαζιώτη, Επίκουρου Καθηγητή Ορυκτολογίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνων, που  θα δώσει για τα μέλη και τους φίλους της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής (ΕΕΕΕΓΜ) με θέμα:

 

Μετεωρίτες: η σημασία τους για τη κοινωνία και η αναζήτησή τους στην Ανταρκτική

 

Η διάλεξη θα μεταδοθεί ζωντανά στις 6:00 μμ την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 με ελεύθερη πρόσβαση στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YWE2ZDc3NWItOTdlNy00NzNmLTkxMDYtMzg1ZjMwMDNkZmVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943eec370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%226b883abda37c-43ffa400-ec4c76e9ba8c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 

Συνημμένα σας διαβιβάζεται περίληψη της διάλεξης και σύντομο βιογραφικό του ομιλητή.

 

Συνεχή ενημέρωση θα βρείτε στο linkedin της εταιρείας: (https://www.linkedin.com/in/hssmge-greece-5294a013b/)

 

Τη διάλεξη συντονίζουν οι:

 

Δρ Μ. Μπαρδάνης, ΕΔΑΦΟΣ ΑΕ, Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστήμιο Νεάπολις, Πρόεδρος ΕΕΕΕΓΜ

Δρ Γ. Μπελόκας, Επικ. Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΔΑ, Γενικός Γραμματέας ΕΕΕΕΓΜ»