ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Εαρινό 2020-21)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Εαρινό 2020-21)

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στις 8/6 από τον ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ η Προκήρυξη για Οικονομική Ενίσχυση για προπτυχιακούς φοιτητές ΠΑΔΑ με σοβαρά οικονομικά-κοινωνικά προβλήματα, για το Εαρινό 2020-21 . 

 
Η προκήρυξη για ενημέρωσή σας είναι εδώ: 

 

Τα κριτήρια είναι (α) ακαδημαϊκά (είναι συνδεδεμένη με την πρόοδο στις σπουδές), και (β) οικονομικά και κοινωνικά. 
 
Για τα ακαδημαϊκά κριτήρια, οι αιτούντες πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματός τους ότι κατά το 2019-20 (τελευταίο ολοκληρωμένο ακ. έτος) πέρασαν τουλάχιστον  
(i) είτε το 30% τουλάχιστον του αριθμού των μαθημάτων του τυπικού προγράμματος σπουδών για το έτος τους, 
(ii) είτε τουλάχιστον 18 ECTS από τα 60 συνολικά ECTS ενός ακ. έτους πλήρους φοίτησης.