2η ΔΙΑΛΕΞΗ – Πέμπτη 20 Μαΐου 2021

2η ΔΙΑΛΕΞΗ – Πέμπτη 20 Μαΐου 2021

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των φοιτητών του προπτυχιακού μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (Β’ εξαμήνου) για την τρέχουσα αρχιτεκτονική πρακτική διαμέσου της αναλυτικής παρουσίασης πρόσφατα υλοποιημένων έργων από τους δημιουργούς τους, ο κ. Ευστράτιος Τσιαμτσιακίρης, Πολιτικός Μηχανικός MSc Ε.Μ.Π., θα πραγματοποιήσει διάλεξη με θέμα «Ζητήματα Σχεδιασμού και Σχεδίασης στην Πολυκατοικία επί της οδού Τερψιθέας 21 στο Παλαιό Φάληρο». Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 20.05.2021, 17.00-20.00.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή σε όλους τους φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν (σύνδεση διαμέσου του ιδρυματικού λογαριασμού, https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a820d77f1e1274cb98502ae28ff286eb7%40thread.tacv2/1614166755338?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%224e3daa66-5ee7-4f65-aa0c-1098f0b1952b%22%7d )

 

Η υπεύθυνη του μαθήματος, Σταμ. Μαλικούτη