Διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων  ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Δείτε  την ΥΑ 48918/Ζ1/29-4-21 για τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων.
Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για το πρόγραμμα των εξετάσεων.