ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Στο παρακάτω 10σέλιδο αρχείο pdf θα βρείτε πολύ χρήσιμους αγγλικούς όρους της τρέχουσας εφαρμογής, που αφορούν κυρίως το σκυρόδεμα, τον φέροντα οργανισμό και το εργοτάξιο (μαζί με τους αντίστοιχους ελληνικούς όρους).
 
Έχει συνταχθεί στο χέρι (με σκίτσα, διαγράμματα κ.λπ.) από τον Πολιτικό Μηχανικό ΕΜΠ κ. Νίκο Μαρσέλλο. Ο κ. Μαρσέλλος έχει συνεργαστεί και συνεχίζει να συνεργάζεται με το Τμήμα μας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο ενώ παράλληλα, διαθέτει μεγάλη εμπειρία εργοταξιακής εφαρμογής.