ΔΙΑΛΕΞΗ – Πέμπτη 22 Απριλίου 2021

ΔΙΑΛΕΞΗ – Πέμπτη 22 Απριλίου 2021

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των φοιτητών του προπτυχιακού μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (Β’ εξαμήνου) για την τρέχουσα αρχιτεκτονική πρακτική διαμέσου της αναλυτικής παρουσίασης πρόσφατα υλοποιημένων έργων από τους δημιουργούς τους, ο κ. Λεωνίδας Κουτσουμπός, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π., θα πραγματοποιήσει διάλεξη με θέμα «Η Δομή, η Μορφή και η Σύγκλισή τους: η περίπτωση της Πολυκατοικίας επί της οδού Αίαντος 42 στο Παλαιό Φάληρο». Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021, 17.00-20.00.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή σε όλους τους φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν (σύνδεση διαμέσου του ιδρυματικού λογαριασμού, https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a820d77f1e1274cb98502ae28ff286eb7%40thread.tacv2/1614166755338?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%224e3daa66-5ee7-4f65-aa0c-1098f0b1952b%22%7d )

 

Η υπεύθυνη του μαθήματος, Σταμ. Μαλικούτη