Έναρξη Πρακτικής Άσκησης στα πλαίσια του Προγράμματος ΕΣΠΑ για το Εαρινό εξάμηνο 2020-2021