ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ – Σάββατο 20-3-2021

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ – Σάββατο 20-3-2021

Το Σάββατο 20-3-2021 (12 το πρωί), όσοι φοιτητές επιθυμούν, μπορούν να παραβρεθούν σε διαδικτυακή συνάντηση – συζήτηση με τον Πρόεδρο του Τμήματος Γιώργο Κ. Βαρελίδη, προκειμένου να θέσουν ερωτήματα που σχετίζονται με τις σπουδές τους.
Η συζήτηση είναι ανοιχτή σε ζητήματα σπουδών, επαγγέλματος, προοπτικών του Τμήματος κ.λπ.
Η σύνδεση γίνεται στο MS Teams στο παρακάτω link και η ομάδα έχει τίτλο “ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ”: