ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

στην παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας με τίτλο:

“Seismic loss assessment and resilience considerations: theoretical framework and case study”

της Martina Summerer, φοιτήτριας MSc.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22-3-2020 στις 16.00 Η πρόσβαση στην παρουσίαση θα είναι δυνατή μέσω του συνδέσμου: https://oth-regensburg.zoom.us/j/86760063686

Meeting-ID: 867 6006 3686

Η εργασία εκπονήθηκε υπό τη συν-επίβλεψη των Καθηγητών Ν. Πνευματικού (Τμ. ΠΜ, ΠΑΔΑ) και Δ. Διαμαντίδη (Ostrayeriche Technische Hochschule Regensburg), στα πλαίσια συνεργασίας μελών ΔΕΠ μεταξύ των δύο τμημάτων, και υποστηρίχθηκε από το πρόγραμμα Eramsus+.

INVITATION

You are kindly invited to attend the presentation of an MSc. thesis entitled

Seismic loss assessment and resilience considerations: theoretical framework and case study

by Martina Summerer, MSc student

The presentation will take place on Monday 22-3-2020 at 16.00.

You may attend the presentation via the link: https://oth-regensburg.zoom.us/j/86760063686

Meeting-ID: 867 6006 3686

The MSc thesis was co-supervised by Professors N. Pnevmatikos (Dept. of Civil Eng., UniWA) and Dimitris Diamantidis (Faculty of Civil Eng., OTH Regensburg) and was partially supported by the Erasmus+ mobility program.