ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΩΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΩΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 15-3-2021 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
 
 
 
 
 
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΤΟΥ ΤΜΗΑΜΟΣ