Ανακοίνωση – Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου

Ανακοίνωση – Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου

Το μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9/3, λόγω διοικητικών υποχρεώσεων του διδάσκοντα κατά την ώρα του μαθήματος. Θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη για ΟΛΟΥΣ τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν.