ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν για τους φοιτητές του Τμήματος από τη Δευτέρα 1/3/2021 έως και την Κυριακή 7/3/2021 ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της παρακάτω διεύθυνσης:

https://sso.uniwa.gr/login?service=https%3A%2F%2Fservices.uniwa.gr%2Flogin%2Fcas

αποκλειστικά με τη χρήση του Ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να ολοκληρώσουν σύντομα τις δηλώσεις μαθημάτων τους, έτσι ώστε πολύ πριν την καταληκτική ημερομηνία (7/3/2021) να έχουν διαφανεί και να έχουν επιλυθεί τυχόν προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν.

· Το ανώτατο όριο δήλωσης ωρών μαθημάτων είναι:

· 43 ώρες για τους φοιτητές έως και το 8ο εξάμηνο σπουδών.

· 57 ώρες για τους φοιτητές από 9ο εξάμηνο σπουδών και άνω.

· Επισημαίνεται ότι βαθμολογίες μαθημάτων τα οποία δεν έχουν δηλωθεί δεν θα καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα της Γραμματείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία αφορά και τους νεοεισαχθέντες φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος