Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με το ΠΔ 407/80.

Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με το ΠΔ 407/80.

Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με το ΠΔ 407/80.

Ενδεχόμενες ενστάσεις επί του Πρακτικού Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με το ΠΔ 407/1980 υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση civ@uniwa.gr από το Σάββατο 27/2/2021 έως και την Τετάρτη 3/3/2021 και ώρα 12:00 το βράδυ.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος