ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (CE0280)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (CE0280)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (CE0280)

 

Κατανομή φοιτητών

  • Ομάδα Α (Τετάρτη 17.00-20.00): οι φοιτητές με αρχικό επωνύμου Α-Μ.
  • Ομάδα Β (Τετάρτη 14.00-17.00): οι φοιτητές με αρχικό επωνύμου Ν-Ω.

 

Έναρξη μαθημάτων

  • Για την ομάδα Α: Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021.
  • Για την ομάδα Β: Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021.

Στην αρχή του πρώτου μαθήματος κάθε ομάδας θα γίνει ενημέρωση για όλες τις διαδικασίες (εγγραφή, πλατφόρμες, υλικό).

 

Σύνδεσμος πλατφόρμας MS TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a820d77f1e1274cb98502ae28ff286eb7%40thread.tacv2/1614166755338?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%224e3daa66-5ee7-4f65-aa0c-1098f0b1952b%22%7d

 

Η υπεύθυνη του μαθήματος
Σταμ. Μαλικούτη