Ανακοίνωση: Αντισεισμικός Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων_CE1012- Aκ. Έτος 2020-2021

Ανακοίνωση: Αντισεισμικός Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων_CE1012- Aκ. Έτος 2020-2021

Αγαπητοί Φοιτητές,

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το μάθημα “Αντισεισμικός Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων” θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως με βάση τις πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, MS Teams και e-class. Παρακαλούνται οι  φοιτητές :

Να εγγραφούν με το ακαδημαϊκό τους e-mai στο ακόλουθο link του e-class του μαθήματος.

https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV313/

 

Να επισκεφτούν και να εγγραφούν στο ακόλουθο link στο ΜS Teams πριν την έναρξη των μαθημάτων

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adfc395ecc3354dba8cdca5ad4d2a5ea2%40thread.tacv2/conversations?groupId=febb7188-d6fc-4d51-99f3-12ecbfe489f2&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec

 

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία στο ακόλουθο email: amamou@uniwa.gr

 

Καλή αρχή!

Η διδάσκουσα

Δρ. Άννα Μάμου