ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (6ο Εξάμηνο) ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ (8ο Εξάμηνο)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (6ο Εξάμηνο) ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ (8ο Εξάμηνο)

Διευκρινίζεται ότι και στα δύο παραπάνω μαθήματα, στο Τμήμα 1 εγγράφονται υποχρεωτικά οι φοιτητές/τριες των οποίων το επίθετο αρχίζει από Α έως Κ, και στο Τμήμα 2 όσων το επίθετο αρχίζει από Λ έως Ω.
 
Ο συντονιστής των δύο μαθημάτων
Γιάννης Συμπέθερος
Καθηγητής