ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παραστατική Γεωμετρία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παραστατική Γεωμετρία

Οι σπουδαστές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο μάθημα της Παραστατικής Γεωμετρίας του 2ου εξαμήνου, παρακαλούνται να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος Παραστατική Γεωμετρία με το ακαδημαϊκό τους e-mail και να διαβάσουν τις ανακοινώσεις που αναρτήθηκαν στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2021.