ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα “Αριθμητική Ανάλυση” να κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή στην σελίδα του μαθήματος στο Eclass μέσω του συνδέσμου https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV238

Το μάθημα “Αριθμητική Ανάλυση” θα διδάσκεται με σύγχρονη εκπαίδευση (εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MS-Teams) και ασύγχρονη εκπαίδευση (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Eclass όπου και έχουν αναρτηθεί Φυλλάδια Μαθήματος (Θεωρία & Παραδείγματα Λυμένων Ασκήσεων ανά Ενότητα)).

Προσοχή: οι εγγραφές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Σάββατο 27/2/2021.

Πρόσβαση στο μάθημα στην πλατφόρμας MS-Teams θα έχουν μόνο όσοι/ες θα βρίσκονται στη λίστα χρηστών του μαθήματος στο Eclass.  Με βάση την λίστα εγγεγραμμένων θα γίνει αλφαβητική κατανομή στα τμήματα ,σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (Θα υπάρχουν δυο τμήματα Α-Κ και Λ-Ω)

Ο υπεύθυνος του μαθήματος
Δρ. Παναγιώτης Μακρυγιάννης