ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για φοιτητές από ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για φοιτητές από ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

Μετά το πέρας της ημερομηνίας κατάθεσης των αιτήσεων για την ολοκλήρωση της εγγραφής φοιτητών από μετεγγραφή στο Τμήμα, θα σταλούν σε σύντομο χρονικό διάστημα username και  password στο email ή στο κινητό του κάθε ενδιαφερόμενου. Η χρήση των κωδικών αυτών, αφορά τις κάτωθι υπηρεσίες:

 

Επισημαίνουμε ότι η επικοινωνία με τους καθηγητές και τη γραμματεία του Τμήματος πραγματοποιείται αποκλειστικά με χρήση του ακαδημαϊκού σας email.

 

Η έναρξη των μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο θα γίνει σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος