Ανακοίνωση για την συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος – Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού (CE0560)

Ανακοίνωση για την συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος – Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού (CE0560)

Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής

Οι φοιτητές/ φοιτήτριες που θέλουν να συμμετέχουν στην εξέταση του μαθήματος Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού (CE0560) πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο ‘ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗ Φεβρουαρίου 2021’ που θα βρουν στο eClass του μαθήματος  https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV267 , το αργότερο ως την Τετάρτη 3/2/2021 στις 09:00.

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει την Τετάρτη 03/02/2021 και ώρα 10:00 με την χρήση των Teams και Eclass.

Το σύνολο της διαδικασίας συμμετοχής στην εξέταση καλύπτεται από τα ανακοινωθέντα στον σύνδεσμο https://www.uniwa.gr/remote-exams/, τον οποίο παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά οι συμμετέχοντες φοιτητές.

Όσοι φοιτητές δεν προβούν στην ανωτέρω διαδικασία ή δεν αποδεχθούν τους σχετικούς όρους δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Η Καθηγήτρια

ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΦΙΛΗ