Εξέταση “Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα (CE0360)”

Εξέταση “Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα (CE0360)”

Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος πρέπει να έχουν εγγραφεί στο eClass του μαθήματος ( https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV266 )

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στις εξετάσεις αποτελεί η αποδοχή των όρων της εξέτασης με απάντηση στο σχετικό ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στο eClass του μαθήματος,
το αργότερο ως την Παρασκευή 29/1 στις 16.00. 

Οδηγίες για την εξέταση θα δοθούν με σχετικές ανακοινώσεις στο eClass.

Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17:00-20:00

 

Εκ’ του εργαστηρίου