Εξέταση “Μηχανικής του Στερεού Σώματος”

Εξέταση “Μηχανικής του Στερεού Σώματος”

Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος πρέπει να έχουν εγγραφεί στο eClass του μαθήματος με βάση το επώνυμό τους:
Τμήμα Β: Μ – Ω (https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV215/)
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στις εξετάσεις αποτελεί η αποδοχή των όρων της εξέτασης με απάντηση στο σχετικό ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στο eClass του μαθήματος για κάθε τμήμα ξεχωριστά. Οδηγίες για την εξέταση θα δοθούν με σχετικές ανακοινώσεις στο eClass.
 
Οι διδάσκοντες