Ανακοίνωση – “Λογισμός Πολλών Μεταβλητών” (CE0210)

Ανακοίνωση – “Λογισμός Πολλών Μεταβλητών” (CE0210)

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα “Λογισμός Πολλών Μεταβλητών” να κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή στην σελίδα του μαθήματος στο eClass.

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV198/

Το μάθημα “Λογισμός Πολλών Μεταβλητών” θα διδάσκεται με σύγχρονη εκπαίδευση (εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MS-Teams) και ασύγχρονη εκπαίδευση (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eClass).

Στην σελίδα του μαθήματος στο eClass (ενότητα ” Έγγραφα “) έχουν αναρτηθεί:

1) Περίγραμμα Μαθήματος.
2) Φυλλάδια Μαθήματος (Θεωρία & Παραδείγματα Λυμένων Ασκήσεων ανά Ενότητα).
3) Σειρές Ασκήσεων & Λυμένες Ασκήσεις.
4) Θέματα Εξετάσεων.

Οι ενημερώσεις για το μάθημα θα πραγματοποιούνται μέσω eClass.

Διευκρίνιση:

Έχει πραγματοποιηθεί διαγραφή των φοιτητών και φοιτητριών που ήταν εγγεγραμμένοι στο eclass του μαθήματος πριν από τις 01/10/2020, προκειμένου να ανανεωθεί η κατάσταση των χρηστών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. Όσοι/όσες φοιτητές/φοιτήτριες επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα χρειαστεί να επανεγγραφούν.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος
Δρ. Αλέξανδρος Παππάς