Προτεινόμενες Διπλωματικές ή Πτυχιακές Εργασίες

Προτεινόμενες Διπλωματικές ή Πτυχιακές Εργασίες

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος που ενδιαφέρονται για ανάληψη θέματος Διπλωματικής ή Πτυχιακής Εργασίας, ότι στο πεδίο Σπουδές – Προπτυχιακές Σπουδές –Διπλωματική ή Πτυχιακή Εργασία έχει αναρτηθεί ΠΙΝΑΚΑΣ με προτεινόμενα θεματικά πεδία διπλωματικών εργασιών, διαθεσιμότητα διδασκόντων, προαπαιτούμενα κ.λπ. 

Δείτε το LINKhttp://www.civ.uniwa.gr/education/undergraduate/dissertation/