ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  

Ανακοινώνεται στους επιτυχόντες, από μετεγγραφή φοιτητές του Τμήματος ότι, θα πρέπει να καταθέσουν από την Παρασκευή 11/12/2020 έως και την Κυριακή 20/12/2020 στο email της Γραμματείας του Τμήματος: civ@uniwa.gr, τα δικαιολογητικά τα οποία είχαν δηλώσει στην ηλεκτρονική τους αίτηση, σύμφωνα με τις εξής οδηγίες:

 

  • Θέμα email: Κατάθεση δικαιολογητικών από μετεγγραφή – Ονοματεπώνυμο
  • Τα δικαιολογητικά θα είναι σε ένα αρχείο με μορφή pdf ή zip

 

Επιπλέον δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη)

 

Σας επισημαίνουμε ότι στα δικαιολογητικά θα πρέπει να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και η ηλεκτρονική (πρωτοκολλημένη) αίτηση μετεγγραφής.

 

 

11-12-2020

 

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος