Αναστολή της δια ζώσης Πρακτικής Άσκησης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού

Αναστολή της δια ζώσης Πρακτικής Άσκησης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού

Σύμφωνα με την ΚΥΑ_Β.4899 η Πρακτική Άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί ή να συνεχιστεί η πραγματοποίησή της  μόνο εξ αποστάσεως για το χρονικό διάστημα 9/11-30/11/2020, αν και εφόσον αυτό είναι δυνατό από το φορέα απασχόλησης, διαφορετικά δεν πραγματοποιείται ή εφόσον έχει ήδη ξεκινήσει αναστέλλεται η λειτουργία της έως και 30/11/2020.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος