ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΕΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021.

  • Οι φοιτητές που δεν υπέβαλαν δήλωση μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, βάσει του άρθρου 52 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΠΑΔΑ, δύνανται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως και 10/11/2020 να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω e-mail (civ@uniwa.gr) αίτηση εκπρόθεσμης δήλωσης http://www.civ.uniwa.gr/en11-052_geniki_aitisi_foititi_v4/, με τίτλο εκπρόθεσμη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν υποβλήθηκε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, καθώς και τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Οι αιτήσεις εκπρόθεσμης εγγραφής γίνονται δεκτές, εφόσον τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τους οποίους επικαλούνται οι φοιτητές και εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

 

  • Οι φοιτητές που επιθυμούν να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους, βάσει του άρθρου 53 του του Εσωτερικού Κανονισμού του ΠΑΔΑ, δύνανται έως και τις 10/11/2020 να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω e-mail (civ@uniwa.gr) αίτηση τροποποιητικής δήλωσης http://www.civ.uniwa.gr/en11-052_geniki_aitisi_foititi_v4/, με τίτλο τροποποιητική δήλωση στην οποία θα τροποποιούν έως και τρία (3) μαθήματα της υποβληθείσας δήλωσης μαθημάτων.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος