ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ
 
Οι παραπάνω φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν το μάθημα και τις ασκήσεις, αφού στείλουν τα στοιχεία τους προς εγγραφή. Η εγγραφή στο eClass θα γίνει από τους διδάσκοντες.
Σταμ. Μαλικούτη