Ανακοίνωση – Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού (CE0560)

Ανακοίνωση – Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού (CE0560)

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Μάθημα Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού (CE0560) και το έχουν δηλώσει, να εγγραφούν έως τις 24/10/2020 στο MsTeams και στο eClass του Μαθήματος. Οι ενημερώσεις για το μάθημα θα πραγματοποιούνται μέσω eClass.