ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ”ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ”ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ”

Οι διαλέξεις θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στις 18:00 εξ αποστάσεως  με χρήση των εφαρμογών Ms-Teams και Open eClass. Καλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 να εγγραφούν στο Open eClass του μαθήματος:

https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV292/

Ο σύνδεσμος του μαθήματος στο Ms-Teams είναι:

 

Η διδάσκουσα,

Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου