Ανακοίνωση για το μάθημα Αγγλική Γλώσσα Α εξαμήνου (CE0160)

Ανακοίνωση για το μάθημα Αγγλική Γλώσσα Α εξαμήνου (CE0160)

Η παράδοση του μαθήματος Αγγλική Γλώσσα CE0160 ξεκινάει σήμερα 20.10.2020 στις 18.00.

Οι φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα

καλούνται να εγγραφούν και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στο eClass του μαθήματος https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV265/ , όπου θα αναρτηθεί και ο σύνδεσμος MS Teams για την εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία του.

Η διδάσκουσα,

Εύα Πολυμενάκου