Ανακοίνωση – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Ανακοίνωση – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι έγινε απεγγραφή όλων των χρηστών στο eClass του μαθήματος ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ προκειμένου να ανανεωθεί η κατάσταση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 19.10.2020 και θα διεξάγονται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Η κατανομή των φοιτητών στα δύο τμήματα με βάση το επώνυμο είναι υποχρεωτική και έχει ως εξής:

Τμήμα Α (διαλέξεις Τετάρτη και Πέμπτη) από Α έως Λ

Τμήμα Β (διαλέξεις Τρίτη και Πέμπτη) από Μ έως Ω

Οι φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα θα πρέπει να επανεγγραφούν άμεσα στο eClass του μαθήματος, ανάλογα με το Τμήμα που ανήκουν και καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στο eClass, όπου θα αναρτηθούν και οι σύνδεσμοι MS Teams για την εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία του μαθήματος.

Οι διδάσκοντες

Γ. Μαγείρου
Β. Μελισσιανός