ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ (Γ´ Εξαμ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ (Γ´ Εξαμ.)

Καλούνται οι φοιτητές Γ´ Εξαμήνου ή μεγαλύτερων εξαμήνων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Μάθημα ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ (CE-0340) Θεωρία είτε / και Εργαστήριο και το έχουν δηλώσει στη Γραμματεία του Τμήματος, να εγγραφούν έως τις 24/10/2020 στο MsTeams και στο eClass του Μαθήματος. Οι ενημερώσεις για το μάθημα θα πραγματοποιούνται μέσω eClass.

Α. ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η ημερομηνία έναρξης των Παραδόσεων Θεωρίας και του Εργαστηρίου είναι 19/10/2020

Το μάθημα Γεωδαισίας περιλαμβάνει, σύμφωνα με το ανακοινωθέν Πρόγραμμα από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Α) Παραδόσεις Θεωρίας (2 ώρες/εβδομάδα) κάθε Δευτέρα και ώρα 15.00-17.00 (Θ)

Β) Εργαστηριακές Ασκήσεις (3 ώρες/εβδομάδα), μετά την ένταξη κάθε φοιτητή στο ανάλογο Εργαστηριακό Τμήμα

Η διαδικασία εγγραφής στο Εργαστήριο θα πραγματοποιείται έως τις 24/10/2020 (ώρα 12.00μμ) και την επόμενη ημέρα (25/10/2020) θα αναρτηθεί ανακοίνωση στο eclass του Μαθήματος για την ένταξη των φοιτητών σε Τμήματα.

 

Τα μαθήματα ως τις 26/10/2020 θα διεξαχθούν ΜΟΝΟ μέσω διαδικτύου δηλ.:

Α) μέσω MsTeams για σύγχρονη εκπαίδευση

O σύνδεσμος MsTeams του Μαθήματος Θεωρίας (ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ) είναι:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9ee96f5c88e540f6b9dc6b094d522e24%40thread.tacv2/conversations?groupId=90aa2ba6-3a07-4d3d-8d9c-d05863786326&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec

 

Β) μέσω eClass για ασύγχρονη εκπαίδευση

O σύνδεσμος eclass του Μαθήματος Εργαστηρίου είναι:
ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ (CE-0340)

https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV293/

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές να παρακολουθούν τακτικά τις ανακοινώσεις στο eclass.

Έχει πραγματοποιηθεί διαγραφή των φοιτητών που ήταν εγγεγραμμένοι στο eclass του Μαθήματος (είτε Θεωρίας, είτε Εργαστηρίου) πριν από τις 30/09/2020, προκειμένου να ανανεωθεί η κατάσταση των χρηστών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Όσοι φοιτητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα χρειαστεί να επανεγγραφούν.