Ανακοίνωση – Έναρξη μαθημάτων Δυναμική του Στερεού Σώματος

Ανακοίνωση – Έναρξη μαθημάτων Δυναμική του Στερεού Σώματος

Έναρξη μαθημάτων

Οι διαλέξεις του μαθήματος CE-330 Δυναμική του Στερεού Σώματος θα ξεκινήσουν την 19/10/2020. Η κατανομή των φοιτητών έχει ως εξής:

Επώνυμο που ξεκινάει από Α-Μ
Διδάσκων: Χαραλαμπάκης
e-class: https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV246/

Επώνυμο που ξεκινάει από Ν-Ω
Διδάσκων: Αντωνόπουλος
e-class: https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV250/

Οδηγίες για σύνδεση με τις ομάδες του Microsoft Teams, καθώς και σχετικές ανακοινώσεις, υπάρχουν στις αντίστοιχες σελίδες του e-class.