Ανακοίνωση – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανακοίνωση – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος εξ αποστάσεως θα γίνει την Τετάρτη 21/10/2020.
Παρακαλούνται όσοι έχουν δηλώσει το μάθημα να κάνουν αίτημα εγγραφής στο e-class του μαθήματος, για να τους αποσταλεί ο σύνδεσμος στο MS TEAMS για την παρακολούθηση του μαθήματος.
 
Ο διδάσκων
Γιάννης Συμπέθερος
Καθηγητής