Ανακοίνωση για το μάθημα Αγγλική Γλώσσα Α εξαμήνου (CE0160)

Ανακοίνωση για το μάθημα Αγγλική Γλώσσα Α εξαμήνου (CE0160)

Υπάρχει η δυνατότητα απαλλαγής από το μάθημα Αγγλική Γλώσσα CΕ0160 για κατόχους πτυχίου Αγγιικών επιπέδου Β2 και πάνω.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εγκριθεί η απαλλαγή σας είναι να έχετε δηλώσει το μάθημα

Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για την διαδικασία και την προθεσμία αίτησης απαλλαγής οπότε παρακαλώ να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του μαθήματος: https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV265/

Εύα Πολυμενάκου