Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ενημερώνει τους φοιτητές του τμήματος ότι για το χειμερινό εξάμηνο του 2020 – 2021 υπάρχουν εβδομήντα (70) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα έναρξης Πρακτικής Άσκησης στις 1/12/2020, 15/12/2020, 15/01/2021, 1/2/2021, 15/2/2021.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να αποστείλουν στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης τα ακόλουθα:
1. Αίτηση πρακτικής άσκησης που κατέθεσαν στη γραμματεία
2. Βεβαίωση έναρξης πρακτικής άσκησης η οποία θα εκδοθεί από τη γραμματεία
3. Αναλυτική βαθμολογία
4. Βεβαιώσεις κοινωνικών κριτηρίων (αφορά στην κατηγορία 2 μόνο)
στον παρακάτω σύνδεσμο, ανάλογα με την κατηγορία που επιθυμούν (οι κατηγορίες ορίζονται στη συνέχεια):
https://eclass.uniwa.gr/modules/work/index.php?course=PEY152

μέχρι και την Παρασκευή 23/10/2020.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλη την ανακοίνωση, εδώ.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020, στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης και στην σελίδα του τμήματος, εδώ.