Ανακοίνωση – Μέθοδοι CAD με τεχνικά έργα

Ανακοίνωση – Μέθοδοι CAD με τεχνικά έργα

1) Το μάθημα Μέθοδοι CAD με τεχνικά έργα θα διδαχθεί με σύγχρονη από απόσταση εκπαίδευση (μέσω της πλατφόρμας MS-Teams). Οι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στα αντίστοιχα τμήματα του μαθήματος στο e-class (Μάθημα – Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα (CE0360) ) μέχρι την Παρασκευή 16/10/2020.

2)Το  μάθημα “Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα” θα ξεκινήσει την Τρίτη (20/10/2020) και ώρα 9.00 (το Α’ τμήμα), όπως αναφέρει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Το απογευματινό Τμήμα της Τετάρτης θα εξυπηρετεί τους φοιτητές, που έχουν κώλυμα το πρωί.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν συνδεθεί στο MS Teams ακολουθώντας τον σύνδεσμο:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adbbb620d05b7455e9cf269fdb44b1d80%40thread.tacv2/conversations?groupId=e37ff31a-71ee-4a6b-92e7-98d7607f4783&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec

 

Ο Υπεύθυνος του μαθήματος

Εξαρχάκος Γεώργιος