Ανακοίνωση – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ

Ανακοίνωση – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ

Λόγω επειγουσών διοικητικών και ακαδημαϊκών  υποχρεώσεων του διδάσκοντος, το μάθημα “Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κτηριολογία” θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20/10. Το μάθημα θα γίνει εξ αποστάσεως στην αντίστοιχη ομάδα στο MS Teams και παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να είναι παρόντες στο εισαγωγικό μάθημα της επόμενης Τρίτης 20/10.  

Ο σύνδεσμος του μαθήματος είναι ο παρακάτω: 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3acb1d89bc23e3407e95b21d3f8c8614d1%40thread.tacv2/%25CE%2591%25CE%25A1%25CE%25A7%25CE%2599%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%259A%25CE%25A4%25CE%259F%25CE%259D%25CE%2599%25CE%259A%25CE%259F%25CE%25A3%2520%25CE%25A3%25CE%25A7%25CE%2595%25CE%2594%25CE%2599%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%259C%25CE%259F%25CE%25A3%2520%25CE%259A%25CE%2591%25CE%2599%2520%25CE%259A%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%259F%25CE%259B%25CE%259F%25CE%2593%25CE%2599%25CE%2591?groupId=7effcb73-4a94-4433-96d1-f29b13445aaa&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec