ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2020-2021

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2020-2021

Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, το μάθημα ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (CE0150), 2 ώρες Θεωρία και 2 ώρες Ασκήσεις Πράξης, θα διδαχθεί με σύγχρονη από απόσταση εκπαίδευση (μέσω της πλατφόρμας MS-Teams). Εκπαιδευτικό υλικό θα αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eClass.

Οι φοιτητές κατανέμονται σε 2 τμήματα Θεωρίας και σε 4 τμήματα Ασκήσεων Πράξης, όπως παρακάτω:

  • ΘΕΩΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α: οι με αρχικό επωνύμου Α-Κ.
ΤΜΗΜΑ Β: οι με αρχικό επωνύμου Λ-Ω.

  • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α: οι με αρχικό επωνύμου Α-Ι.
ΤΜΗΜΑ Β: οι με αρχικό επωνύμου Κ-Μ.
ΤΜΗΜΑ Γ: οι με αρχικό επωνύμου Ν-Ρ.
ΤΜΗΜΑ Δ: οι με αρχικό επωνύμου Σ-Ω.

Οι φοιτητές παρακαλούνται να δουν προσεκτικά το Ωρολόγιο Πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Για την παρακολούθηση του μαθήματος απαιτείται εγγραφή στην πλατφόρμα e-Class, στο μάθημα ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2020-2021. Η εγγραφή των φοιτητών πρέπει να γίνει μετά την ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού λογαριασμού τους (με στοιχεία σύνδεσης αυτά του Ιδρυματικού Λογαριασμού). Το συνθηματικό είναι 20GEOMETRY21.

Και οι παλαιοί φοιτητές πρέπει να ακολουθήσουν τα παραπάνω βήματα.

Το πρώτο μάθημα Θεωρίας θα γίνει την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020.

Για το πρώτο μάθημα Ασκήσεων Πράξης θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.

Επίσης, θα ενημερωθείτε έγκαιρα για τον σύνδεσμο, με τον οποίο θα έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα MS-Teams για την παρακολούθηση των μαθημάτων.

 

Η υπεύθυνη του μαθήματος
Δρ Σταμ. Μαλικούτη, Καθηγήτρια