Ανακοίνωση – ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Ανακοίνωση – ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1) Το μάθημα “ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ” θα ξεκινήσει την Τρίτη (20/10/2020) και ώρα 9.00, όπως αναφέρει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Το μάθημα θα γίνεται εξ αποστάσεως μέσω της 
πλατφόρμας MS Teams. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν συνδεθεί (μισή ώρα πρίν την έναρξη του μαθήματος) στο MS Teams ακολουθώντας τον σύνδεσμο:
 
 
 Στη συνέχεια μπαίνουν στο eclass, όπου στο μάθημα ΠΡΟΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, κατεβάζουν και παρακολουθούν το αναρτηθέν διδακτικό υλικό.
 
2) Το μάθημα “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ” θα ξεκινήσει την Πέμπτη (22/10/2020) και ώρα 9.00 (το Α’ τμήμα)  ή 16.00 (το Β’ τμήμα), όπως αναφέρει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Το απογευματινό Τμήμα θα εξυπηρετεί τους φοιτητές, που έχουν κώλυμα το πρωί. Το μάθημα θα γίνεται εξ αποστάσεως με την ανάρτηση κάθε εβδομάδα βιντεοσκοπημένου υλικού , που θα αφορά την εκτέλεση της εβδομαδιαίας άσκησης. Οι φοιτητές θα παραδίδουν την άσκηση με τις μετρήσεις κλπ κάθε Δευτέρα (πρίν την διδασκαλία της επόμενης άσκησης).  Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν συνδεθεί (μισή ώρα πρίν την έναρξη του μαθήματος) στο MS Teams ακολουθώντας τον σύνδεσμο:
 

 

Στη συνέχεια μπαίνουν στο eclass, όπου βλέπουν και παρακολουθούν το αναρτηθέν διδακτικό  ή βιντεοσκοπημένο υλικό, και τις Εργαστηριακές Σημειώσεις του Δ/ντή Εργαστηρίου Κ. Δημάκου για όλες τις Πειραματικές Ασκήσεις του Εργαστηρίου. Περισσότερες οδηγίες θα δοθούν απο κάθε Διδάσκοντα για την παράδοση των Εργαστηριακών Ασκήσεων.

 

Ο διδάσκων
Κ. Δημάκος