Ανακοίνωση για το μάθημα «Σχεδιασμός των Μεταφορών»

Ανακοίνωση για το μάθημα «Σχεδιασμός των Μεταφορών»

Ενημερώνονται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα «Σχεδιασμός των Μεταφορών» ότι οι διαλέξεις θα ξεκινήσουν στις 19 Οκτωβρίου κατά τις ημέρες και ώρες σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι διαλέξεις θα γίνουν εξ αποστάσεως καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου με τη χρήση του MS Teams και του Open eClass.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που σκοπεύουν να παρακολουθήσουν το μάθημα να ενημερώσουν τον διδάσκοντα (είτε μέσω Open eClass είτε στο ακαδημαϊκό του email: yannist@uniwa.gr) ώστε να προσκληθούν να συμμετάσχουν στις διαλέξεις μέσω του MS Teams.

 

Ο διδάσκων,
Γ. Τυρινόπουλος