ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Από Δευτέρα 12 Οκτωβρίου αρχίζουν ορισμένα από τα μαθήματα σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί. Σε κάθε περίπτωση παρακαλούνται οι φοιτητές να επισκέπτονται την ιστοσελίδα και να βλέπουν τις σχετικές ανακοινώσεις που αναρτώνται από τους διδάσκοντες για τη διεξαγωγή του κάθε μαθήματος. Έκτακτα και εξαιρετικά επείγοντα ζητήματα που αντιμετωπίζονται από αρκετούς διδάσκοντες του Τμήματος κατά την τρέχουσα εβδομάδα δυσχεραίνουν την πληρέστερη εφαρμογή του Ωρολογίου Προγράμματος (μετεγκατάσταση χώρων και εξοπλισμών του Τμήματος από την παν/πολη «Άλσος Αιγάλεω» στην παν/πολη «Αρχαίος Ελαιώνας»).     

Τα μαθήματα της τρέχουσας εβδομάδας (12/10 έως 16/10) και της επόμενης (19/10 έως 23/10) θα γίνουν εξ αποστάσεως.

Αρκετά από τα μαθήματα της τρέχουσας και της επόμενης εβδομάδας θα έχουν κυρίως εισαγωγικό χαρακτήρα, προκειμένου οι φοιτητές να αντιληφθούν το περιεχόμενο και τη σημασία του κάθε μαθήματος ως προς την επιστήμη και το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού καθώς και για να ενημερωθούν από τον κάθε διδάσκοντα για την εκπαιδευτική διαδικασία και την οργάνωσή της, τον τρόπο αξιολόγησης και τις βασικές έννοιες που πραγματεύεται το κάθε διδακτικό αντικείμενο. 

Με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και τις δυνατότητες τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων σε σχέση με το αναμενόμενο πλήθος φοιτητών, τα μαθήματα μετά τις 26/10/2020 εκτιμάται ότι θα γίνονται κυρίως εξ αποστάσεως. Οι ειδικότερες συνθήκες διεξαγωγής του κάθε μαθήματος θα επανεξεταστούν εκ νέου (για τις εβδομάδες μετά τις 26/10), ανάλογα με το πλήθος των φοιτητών ανά μάθημα που θα προκύψει με την ολοκλήρωση των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών καθώς και την υποβολή δηλώσεων μαθημάτων και – βεβαίως – ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας και τις ενδεχόμενες νεότερες οδηγίες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που μπορεί να προκύψουν.