Ανακοίνωση για το μάθημα Οικοδομικής και των Ειδικών Θεμάτων Οικοδομική

Ανακοίνωση για το μάθημα Οικοδομικής και των Ειδικών Θεμάτων Οικοδομική

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα της Οικοδομικής ή/και το μάθημα των Ειδικών Θεμάτων Οικοδομικής να εγγραφούν στα αντίστοιχα μαθήματα στην πλατφόρμα του eclass το αργότερο μέχρι Δευτέρα 5/10/2020. Εκεί θα αναρτηθούν οδηγίες για την παρακολούθηση των μαθημάτων.

Ο υπεύθυνος καθηγητής,
Δρ Ν. Κουρνιάτης