Ανακοίνωση – Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα (Α’ εξάμηνο)

Ανακοίνωση – Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα (Α’ εξάμηνο)

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές αφού προηγουμένως ενεργοποιήσουν τους
ηλεκτρονικούς τους λογαριασμούς(με στοιχεία σύνδεσης αυτά του Ιδρυματικού Λογαριασμού), να κάνουν στη συνέχεια ηλεκτρονική εγγραφή στην σελίδα του μαθήματος στο eClass.

Ομοίως, πρέπει να εγγραφούν και οι φοιτητές που δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα.

Μάθημα: Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV197/

Το μάθημα “Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα” θα διδάσκεται με σύγχρονη (εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MS-Teams) και ασύγχρονη εκπαίδευση (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eClass).

Στην σελίδα του μαθήματος στο eClass (ενότητα ” Έγγραφα “) έχουν αναρτηθεί:

1) Περίγραμμα Μαθήματος.
2) Μαθηματική Ανάλυση – Φυλλάδια Μαθήματος (θεωρία & Παραδείγματα).
3) Γραμμική ‘Αλγεβρα – Φυλλάδια Μαθήματος (Θεωρία & Παραδείγματα).

4) Σειρές ασκήσεων – Μαθηματική Ανάλυση.
5) Σειρές ασκήσεων – Γραμμική ‘Αλγεβρα.
6) Ασκήσεις στην Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική ‘Αλγεβρα.
7) Θέματα Εξετάσεων στην Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική ‘Αλγεβρα.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος
Δρ. Αλέξανδρος Παππάς