ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2020 ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ

Για την προσέλευση στη Γραμματεία, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το προκαθορισμένο ραντεβού, μέσω τηλεφώνου (210 5381719 και 210 5381720) κατά τις ώρες 9:00 -15:00 το πρωί   ή email (civ@uniwa.gr) και  η  τήρηση όλων των μέτρων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.