ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2020-2021 (ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΗΤΟΥ 14/22-09-2020, ΘΕΜΑ 3ο)