Ανακοίνωση ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ – Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής

Ανακοίνωση ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ – Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής

Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020 του μαθήματος «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ»

Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ» στην εξεταστική περίοδο του  Σεπτεμβρίου 2020 πρέπει να αποδεχθούν τους όρους συμμετοχής και να συμπληρώσουν τη «Δήλωση Συμμετοχής στις Εξετάσεις», απαντώντας στο σχετικό ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα Open eClass του  μαθήματος, μέχρι την Τρίτη 29/09/2020.

Το σύνολο της διαδικασίας συμμετοχής στην εξέταση καλύπτεται από τα ανακοινωθέντα στον σύνδεσμο https://www.uniwa.gr/remote-exams/, τον οποίο παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά οι συμμετέχοντες φοιτητές.

Οι φοιτητές παρακαλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις στη σελίδα του κάθε μαθήματος στο eclass.

Όσοι φοιτητές δεν προβούν στην ανωτέρω διαδικασία ή δεν αποδεχθούν τους σχετικούς όρους δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εξέταση των μαθημάτων, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ο Καθηγητής
Βαρελίδης Γεώργιος