Επικοινωνία με τη γραμματεία του τμήματος στα πλαίσια περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Επικοινωνία με τη γραμματεία του τμήματος στα πλαίσια περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-09-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» η δια ζώσης εξυπηρέτηση του κοινού-φοιτητών από τη Γραμματεία του Τμήματος γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού και εφόσον δεν είναι δυνατή η εξυπηρέτηση μέσω φοιτητολογίου, τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.